Mun isä on parempi kuin sun isä?

Villa Mandalan joogaopettajakoulutukseen hakevat kysyvät minulta usein seuraavaa: "Mitä joogatyyliä opetus edustaa? Minkä lajin opettaja minusta tulee? Onko ok tulla, kun olen tehnyt yhtä toista joogalajia aiemmin?" Tai; "Mun nykyinen joogaopettaja sanoo, että jos menen jonkin eri lajin koulutukseen niin hän ei voi enää opettaa minua..."

Tällöin vastaan, kovin tietoisena eri joogalajien välisistä hiekkalaatikkosodista kuta kuinkin seuraavasti:

"Sinusta tulee koulutuksen kuluessa joogan opettaja - ja totta kai opettajaksi opiskelu jatkuu koko loppuelämäsi ajan. Koulutuksessa teemme siis hathajoogaa (mm. kaikki nykyajan asanapohjainen jooga sopii lajista riippumatta termin "hathajooga" alle). Tämä tarkoittaa, että uskomme monimetodologisen mutta myös poikkitieteellisen teorian ja käytännön rakentamisen voimaan enemmän kuin tiedon eteenpäin muuttumattomana siirtämisen pakottamiseen tai "oikean ja väärän" valtapolitiikkaan.

Meille ei ole yhtä ainoaa joogaa tai tietä joogan tilaan. Siksi emme ole valinneet nimetä yhtä ainoaa joogalajia opettajakoulutuksemme kattoteemaksi.

Teorialuennoilla (3-5 h/päivä) opit laajasti akateemisen tutkimuksen tuottamaa joogan historiaa, opit viitekehyksen vedalaisen kulttuurin murroksesta upanishadien ajan läpi tantra-, hatha- ja modernin joogan kehittymiseen. Saat perspektiiviä erilaisien "joogatotuuksien" analyysiin, kykyä asettaa joogailmiöitä laajempaan kontekstiin ja toisaalta pääset pohtimaan myös sitä, mikä joogaperinteessä on arvokasta säilytettävää - ja mikä saakin muuttua, kehittyä ja kasvaa joogassa uudennäköiseksi. Näin oma opettajuutesi saa kehittymisalustan, josta on hyvä ponnistaa yksilölliseksi, osaavaksi opettajaksi, jonka kyky kohdata oppilaat ei perustu auktoriteettiin, vaan didaktiseen ja sisällölliseen osaamiseen.

Tutustut koulutuksessa myös pranayaman, meditaation, joogisen energia-anatomian, länsimaisen liikuntalääketieteen soveltamisen, mantrojen ja chanttaamisen, yleisimpien joogatekstien sekä koreografisen ja yksilöllisen tuntiräätälöinnin periaatteisiin. Putsaat kaiken aikaa omaa tekniikkaasi ja saat opettajilta henkilökohtaista opastusta koko joogamatkasi ajan. 

Asanatreenissä harjoittelemme monialaisesti mm. vinyasa flown, yin-joogan, astangan, iyengarin ja terapeuttisen joogan parissa. Kukin harjoittaja saa sen pohjalta tuntea itse, millainen jooga sopii hänelle parhaiten. Tästä on hyvä rakentaa jatkossa oma erikoistuminen johonkin tiettyyn joogalajiin, jos kokee sellaisen kutsuvan."

PS. Toukokuussa aloitetaan, ryhmä on viittä vaille koossa!

Mia Jokiniva